Turisticka agencija Koliba Turs – Leto 2018Turisticka agencija Koliba Turs – Leto 2018
Forgot password?

Krakov 29.12-03.01.2020

Available Rooms

No Rooms Found

Krakov se nalazi nad rekom Vislom. U prošlosti Krakov je bio prestonica Poljske. Krakov je administrativni, kulturni, obrazovni, industrijski i turistički centar regije. Grad predstavlja saobraćajni čvor, u njemu se ukrštaju važni medjunarodni i regionalni putevi kao i železničke pruge. Krakov je jedan od najvažnijih kulturnih centara Poljske, mnogi ga smatraju za kulturnu kulturnu prestonicu države. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine. U Krakovu se nalazi 28 muzeja sa Narodnim muzejom na čelu, u kome se nalaze brojne kolekcije poljskog i svetskog slikarstva. Sem toga u Krakovu je i sedište Krakovske Filharmonije.

Cena aranžmana po osobi: 129 €

1. dan: (29.12.2019.) Niš/Beograd

Polazak grupe iz Niša/Beograda sa dogovorenog mesta (parking Tempa Niš; parking Beograd) u popodnevnim satima (proveriti dan pre polaska tačno vreme i mesto). Noćna vožnja kroz MaĎarsku i Slovačku sa zadržavanjima radi osveženja i na graničnim prelazima.

2. dan: (30.12.2019.) Krakov – RUDNIK SOLI VELIČKA – Krakov
Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Fakultativna poseta rudniku soli Velička. Razgledanje rudnika koji ima preko milion poseta godišnje i predstavlja jednu od svetskih atrakcija. Fascinantno zdanje ispod zemlje je iz 12.veka, poznat je kao najstariji i najveći muzej rudarstva na svetu, sa svojim čuvenim skulpturama od soli, podzemnim jezerima i dvoranama, od kojih je najpoznatija kapela Sv. Kinge na dubini 115 metara ispod zemlje. Nakon obilaska odlazak grupe u hotel. Smeštaj. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje

3. dan: (31.12.2019.) Krakov
Doručak. Nakon doručka fakultativni izlet do Aušvica. Odlazak u jedan od najznačajnih simbola svetske istorije, obilazak Aušvica, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke. Nakon obilaska povratak do hotela. Vreme predviĎeno za odmor I pripreme za doček. Organizovani odlazak na trg na DOČEK NOVE 2020.GODINE. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan: (01.01.2020.) Krakov – Jevrejska četvrt
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet „Jevrejski Krakov“. Izlet obuhvata pešački razgled jevrejske četvrti Kazimjerž, kroz ulice nekadašnjeg Opidum Judeoruma, koje su poslužile kao scenografija za Oskarom nagraĎeni film „Šindlerova lista“. Stara sinagoga, Široka ulica, Remuh sinagoga, Hram sinagoga, Kupa, Isakova i Visoka sinagoga, Kuća Tore, Novi trg na kojem se mogu kupiti najbolje krakovske „zapjekanki“ i na kojem su smešteni najpoznatiji barovi Krakova, ulica Dajwor….Noćenje.

5. dan: (02.01.2020.) Krakov – Srbija
Doručak. Nakon doručka pakovanje stvari i odlazak do tržnog centra Bonarka. Slobodno vreme za shoping do max 15h. Nakon toga polazak grupe za Srbiju. Vožnja preko Slovačke i MaĎarske uz usputna zadržavanja radi pauza i carinskih formalnosti.

6. dan: (03.01.2020.) Beograd/Niš

Dolazak u Niš u jutarnjim/prepodnevnim časovima.

U cenu aranžmana je uračunato:

 • –  prevoz autobusima turističke klase (klima audio i video oprema) na navedenoj relaciji duz auto-puta Niš-Beograd,
 • –  smeštaj u hotelu sa 3* – Krakov na bazi 3 noćenja sa doručkom u 1/3 i 1/4 sobama sa kupatilom
 • –  usluga stručnog turističkog vodiča, razgledanje i obilaske prema programu,
 • –  organizacioni i ostali troškovi aranžmana

U cenu aranžmana nije uračunato:

 • –  medjunarodno zdrav. osiguranje (oko 1€ dnevno/po osobi)
 • –  doplata za 1/2 sobu je 10€ po osobi za 3 noći,
 • –  Fakultativni obilasci i ulaznice za lokalitete:
 • –  Aušvic – 30€, Rudnik soli Vielička – 30€ , Jevrejski Krakov – 10€,
 • –  individualni i fakultativni troškovi

Doplate za transfere – polaske iz drugih gradova: Užice, Čačak, Požega, Kraljevo 10€ po putniku; Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac 5€ po putniku.

Doplate / Popusti:

– doplata za 1/1 sobu 80% od cene aranžmana 1/2 sobe,

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvoĎenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultativnih izleta podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvoĎenja fakultativnih izleta predviĎenih programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Način plaćanja:

Plaćanje po prodajnom kursu poslovne banke

 • –  30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja

–  Na rate, čekovima (deponuju se najkasnije 14 dana pre polaska) ili administrativnom zabranom na plate radnika uz 2% mesečnog uvećanja (30% prilikom rezervacije, 70% na rate najkasnije do 25.02.2020. godine.)

Opšte napomene:

 • –  aranžman je raĎen na bazi 55 putnika,
 • –  krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska,
 • –  organizator putovanja zadržava pravo izmene programa po danima,
 • –  usled eventualno manjeg broja prijavljenih putnika Organizator može spojiti grupu sa drugim organizatorima ili prevoz vršiti mini busom / kombijem. Kod autobuskih aranžmana predviĎene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • –  za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • –  potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • –  organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU i u slučaju nedobijanja vize.
 • –  putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata.

 

Amenities of Krakov 29.12-03.01.2020

Guest Reviews (0 reviews)

Krakov 29.12-03.01.2020 Krakov, Poljska

Your overall Rating of this property

Booking Number

Pin Code

Title of your review

Your review

What sort of Trip was this?

 • Business
 • Couples
 • Family
 • Friends
 • Solo